Katılım Yargı-SEN – Katılımcı Yargı Çalışanları Sendikası » Açılan davalar
Hoşgeldiniz
Yargı Çalışanlarının Hür Sesi
#
2 Haziran FB_IMG_1464959235709

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 11/4. MADDESİNİN İPTALİNE YÖNELİK AÇILAN DAVA KAZANILMIŞTIR

YARGI ÇALIŞANLARININ HÜR SESİ SENDİKAMIZ TARAFINDAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 11/4. MADDESİNE YÖNELİK AÇTIĞMIZ YÜRÜTMEYİ   DURDURMA TALEPLİ İPTAL DAVASINDA DANIŞTAY 8. DAİRESİ TARAFINDAN 20/04/2016 TARİHİNDE  YÜR...
25 Mayıs logo

Rotasyon uygulamasına açılan dava hk.

Sendikamız tarafından 25/05/2016 tarihi itibari ile Rotasyon uygulamasına karşı Danıştay 16. Dairesinin 2016/5981 esas numarası ile YD talepli iptal davası açılmıştır....
18 Ocak logo

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 11. MADDESİNİN 4. FIKRASININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMIŞTIR.

21.12.2015 tarih ve 29569 say1l1 Resmi Gazete’ de Yay1nlanan Avukatl1k Asgari Ücret Tarifesi’ nin icra ve iflas  dairelerinde çalışan adalet personelinin şikayet edilmesi sonrası şikayetin kabulü durumunda vekalet ücretine hükm...
12 Ocak logo

ADALET BAKANLIĞI MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ DAVAMIZ AÇILMIŞTIR.

Adalet Bakanlığının gerçekleştirmiş olduğu 28/12/2015 tarihli mülakat sınavına yönelik sendikamız tarafından açılan dava Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2016/155 esas sayılı numarasına kayıt edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. ...
3 Haziran 555

ADALET AÖF MEZUNU MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DGS KOTA SORUNU DAVASI İLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI BUGÜN SENDİKAMIZA ULAŞTI…

ADALET AÖF MEZUNU MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DGS KOTA SORUNU DAVASI İLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI BUGÜN SENDİKAMIZA ULAŞMIŞ OLUP HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUĞA KARŞI DİK DURUŞUMUZ DEVAM EDECEKTİR.”Değişim K...
10 Mart logo

2014 Dgs Kota Sorunu İçin açtığımız davada “yürütmeyi durdurma” kararı verildi.

Sendikamız tarafından AÖF Adalet bölümü mezunu olan arkadaşlarımıza uygulanan DGS kota uygulamasına ilişkin açtığımız davada Danıştay “YÜRÜTMEYİ DURDURMA” kararı  vermiştir.  Gerekçeli karar yazıldıktan sonra a...
16 Şubat logo

4/C lilere ilşkin açılan dava hakkında duyuru.

Yargı çalışanlarının hür sesi Katılım Büro-Sen 4/C’li Adalet Bakanlığı Çalışanları’ na diğer personellere verilen ek ödemelerin ödenmesi ve bu haksızlığın giderilmesi için yürütmeyi durdurma talepli dava açmı...
10 Ocak logo

Adalet Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddelerin iptali istemiyle sendikamızca açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

13.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 25.03.2004 günlü Resmi gazetede yayınlan...
30 Mayıs flas-haber310

2014 Dgs kota sorunu için dava açtık

  ANKARA (   ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA, Gönderilmek Üzere, İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA       DAVACI                                : Turgay KARAMAN   VEKİL...
27 Mayıs flas-haber310

Adalet bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğine dava açtık

Sendikamız katılım büro-sen tarafından adalet bakanlığı 13/04/2014 tarihli ve 28971 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren adalet bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişikl...