Katılım Yargı-SEN – Katılımcı Yargı Çalışanları Sendikası » İlkelerimiz
Hoşgeldiniz
Yargı Çalışanlarının Hür Sesi
#

GÖREVLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

  • Katılımcı sendikacılık anlayışını tesis ederek karar mekanizmasında mümkün olduğunca ortak aklın ve her üyenin sesine ve sözüne değer veren bir örgütsel yapı oluşturmak.
  • Sendikanın kişi ya da kişilerin değil örgütlenmeye can suyu olan üyelerin olduğu gerçeğinden ayrılmayan bir sendikacılık mantığını gütmek.
  • Çalışanların ortak menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesinde hem yerel, hemde ulusal kamuoyunu diri tutacak aygıtları harekete geçirmek.
  • Sendikal hareket anlamında çağcıl, demokratik ve masada tarafların eşitliği ilkesini öncelik alarak hiçbir gücün temsilcisi olmadan üyelerin hak ve çıkarlarını korumak.
  • Çalışanların maddi kazanımlarını elde edebilmek için yasaların kendisine tanıdığı tüm hakları sonuna kadar kullanmak dışında “mobbing” uygulamalarının önüne geçebilmek için gerekli girişimlerde bulunmak.
  • Tarafsız sendikacılık anlayışı ile çalışanların tarafı olmak.
  • Çalışanların çalışma hayatında karşılaştıkları ve zaman zaman üstesinden gelemedikleri sorunların çözümünde psikolojik ve sosyal olarak destek olmak ve bu hususta çalışmalar yapmak.
  • Çalışanların kurumlarındaki hiyerarşik yapılanmadan kaynaklanan ve çoğunlukla iş barışının bozulmasına yol açan bir takım eylem ve işlemlerin önüne geçebilmek için etkin bir sendikacılık sergilemek.